Aktuelt

Bygdeservice Norge har gleden av å innby til landssamling og årsmøte fredag 11. mars og lørdag 12. mars.
Samlingen vil i år foregå i region midt, på Quality Airport hotel, Værnes.
Meld dere på innen fristen 18. februar 2022, og møt opp alle som har interesse for Bygdeservice

Påmelding til Bygdeservice landssamling 2022

Bygdeservice Norge avholder digitalt årsmøte:
fredag 12. mars 2021 klokken 13.00.
Husk påmelding

Bygdeservice Norge har skiftet leverandør på helseforsikringer.
Eika Forsikring meddeler at Falck Helse er vår nye samarbeidspartner på helseforsikring.

Eika Forsikring overtar samtidig som forsikringsgiver av helseforsikringen.

Praktisk betydning for deg som kunde

  • Helseforsikringen vil dekke det samme som tidligere.
  • Bytte av leverandør vil medføre at du skal kontakte Falck Helse istedenfor Vertikal Helse – se ny link for registering av sak.
  • Falck Helse vil være de som hjelper deg når dere trenger å bruke forsikringen.

Dersom du allerede har startet et behandlingsløp med Vertikal Helse, skal du fortsette der.

Link for registrering av sak -  https://eika.falckhelse.no/

Bygdeservice Norge har gleden av å innby til landssamling og årsmøte fredag 6. mars og lørdag 7. mars.
Samlingen vil foregå på Bryne Kro og Hotell.
Meld dere på innen fristen 12. februar 2020, og møt opp alle som har interesse for Bygdeservice

Påmelding til Bygdeservice landssamling 2020

Vi i Bygdeservice Norge ønsker alle en god sommer.

Vi minner om regionssamlinger til høsten 2019. Hold av datoene:

  • Region Midt:  23. - 24. oktober
  • Region Øst: 17. - 18. oktober
  • Region Vest: 16. oktober

Bygdeservice Norge har gleden av å innby til landssamling og årsmøte fredag 8. mars og lørdag 9.mars.

Vi tilbyr også kurs i bruk av hjemmesider på søndag 10. mars.
Samlingen vil foregå i Oslo.

Meld dere på innen fristen, og møt opp alle som har interesse for Bygdeservice.

Bygdeservice Norge har gleden av å innby til landssamling og årsmøte fredag 09. mars og lørdag 10.mars.

Samlingen vil foregå i Trondheim

Møt opp alle som har interesse for Bygdeservice

Da er det snart høst og Bygdeservice avholder regionmøter.

Innkalling er sendt ut på mail til alle foretak.

Meld dere på til sosial samling med faglig påfyll.

Husk frist 01.05.2017 for tilslutning til vår fantastiske helseforsikring uten bruk av egenerklæring om helse.

Denne forsikringen gjelder nå til fylte 72 år.

Ta kontakt for mer informasjon, eller les på informasjonssidene til Bygdeservice Norge .

Vi gratulerer Tønsberg og Omeng Bygdeservice SA  med etablering av nytt Bygdeserviceforetak, og medlemskap i Bygdeservice Norge.  

Vi gratulerer BTV Bygdeservice SA med etableringen av nytt Bygdeserviceforetak, og medlemskap i Bygdeservice Norge.