Vi i Bygdeservice Norge ønsker alle en god sommer.

Vi minner om regionssamlinger til høsten 2019. Hold av datoene:

Region Midt:  23. - 24. oktober

Region Øst: 17. - 18. oktober

Region Vest: 16. oktober