Bygdeservice Norge har skiftet leverandør på helseforsikringer.
Eika Forsikring meddeler at Falck Helse er vår nye samarbeidspartner på helseforsikring.

Eika Forsikring overtar samtidig som forsikringsgiver av helseforsikringen.

Praktisk betydning for deg som kunde

  • Helseforsikringen vil dekke det samme som tidligere.
  • Bytte av leverandør vil medføre at du skal kontakte Falck Helse istedenfor Vertikal Helse – se ny link for registering av sak.
  • Falck Helse vil være de som hjelper deg når dere trenger å bruke forsikringen.

Dersom du allerede har startet et behandlingsløp med Vertikal Helse, skal du fortsette der.

Link for registrering av sak -  https://eika.falckhelse.no/