Tydal Bygdeservice SA ble etablert i 2003 og er et medlemseiet selskap med ca. 20 medlemmer. Hovedbeskjeftigelsen er bygging av hytter og boliger, samt rehabilitering av det samme.

Tydal Bygdeservice SA søker etter en ny daglig leder, da han vi har går over i pensjonistenes rekker fra 31/12-2018.

Vi beskjeftiger i dag ca 10 snekkere, de fleste med fagbrev. I tillegg har vi 4 mann som utfører grunn- og betongarbeider. Vi er lærlingebedrift og har lærling innen tømrerfaget.

  • Vi har en ungdommelig og positiv arbeidsstokk.
  • Vi omsetter for ca. 12-14 mill. pr. år, og laget har en god økonomi.
  • Vi har sentral godkjenning og er Achilles godkjent.

Vi søker etter en daglig leder med byggfaglige kvalifikasjoner, helst en ingeniør innen faget. Erfaring vil være av stor betydning.
Vedkommende bør ha lett for å samarbeide, både med kunder og ansatte. Det vil for utøvelse av jobben være en fordel med bosetting i Tydal, da mye av vårt salg rettes mot hyttemarkedet, og noen befaringer på helg og kveld må påregnes.

Vi tilbyr et meget variert arbeide, som spenner fra markedsføring og salg til prosjektering, tegning, anbudsregning og ledelse av prosjektene vi utfører. Arbeidet har også en del merkantile oppgaver som fakturering og lønn. Dette er oppgaver som vi vurderer å sette bort.

Lønn etter avtale.
Søknadsfrist 14/9-18 og tiltredelse ca. 1/12-18.

Søknad sendes . Spørsmål om stillingen kan rettes til daglig leder Olaf Svelmo tlf. 91372340