Vi er et samvirkeforetak med tilhold i Nord-Aurdal Kommune . Vi består av 6 andelseiere som hovedsakelig er gårdbrukere med allsidig erfaring. Vi råder over et bredt spekter av utstyr og har et innarbeidet HMS system. Vi kan utføre en lang rekke oppdrag både for private, bedrifter og det offentlige i nærområdet.

Vårt motto er at ingen oppdrag er for små! Har du noe du trenger hjelp til, så nøl ikke med å ta kontakt med oss. Vi vil forsøke å hjelpe deg.

Vaktmestertjenester

 •     Vedlikehold
 •     Rydding
 •     Vindusvask
 •     Renhold
 •     Rundvask
 •     Malingjohndeere

Snekkering

 • Utleie av snekkere
 • Mindre nybygg
 • Reperasjoner og vedlikehold
 • Oppussing
 • Takarbeide
 • Tegning/Planlegging
 • Riving
 • Altaner
 • Hagegjerder

Oppussing

 • Snekkering
 • Maling inne og utvendig
 • Tapetsering m.m.

Maskinkjøring:gravemaskin

 • Gravemaskin
 • Traktor/forskjellig redskap
 • Planering
 • Grøfting og drenering
 • Beitpussing
 • Snørydding osv.

Transport

 • Grus
 • Hagejord
 • Hageavfall
 • Rydding/bortkjøring

Hagearbeid

 • Trefelling
 • Ugrasluking
 • Plenklipping
 • Levering av/klipping av voller
 • Vi kjører bort hageavfall
 • Vi leverer hagejord m.m.

Landbruk:lastebil

 • Onnearbeid
 • Sprøyting
 • Kraftknusing
 • Beitpussing
 • Tømmerkjøring
 • Utkjøring av talle med kompaktlaster
 • Rundballetransport med lastebil
 • Ungskogpleie
 • Sluttavvirkning osv.

Anleggsgartner

 • Beleggningsstein
 • Kantstein
 • Opparbeiding av grøntareal osv.

Alle typer hytteservice

Vi utfører også andre tjenester, slik at det i alle tilfelle anbefales å ta kontakt med oss.

Ta kontakt med oss

Firmainformasjon

Telefon:
94168703
E-post:
Adresse:
Hovrudbygda, 2920 Leira
Org.nr.:
998 083 710 MVA
Daglig leder:
Erik Fodnes
Medlemmer:
6