Slide One
Slide One
Slide Two
Slide Two
Slide Three
Slide Three
previous arrow
next arrow

Om Bygdeservice Norge

Bygdeservice Norge er en interesseorganisasjon for bygdeserviceforetakene i Norge, som ble stiftet 16. mars 2002.Bygdeservice Norge har som formål å ivareta de næringsmessige, faglige og sosiale interessene til medlemmene gjennom å:

  • Legge til rette for faglig og sosial utvikling med blant annet en felles samling hvert år.
  • Samordne arbeid for felles mål
  • Gi råd og informasjon til, og være en støttespiller for:
  • Medlemmene
  • Foretak under etablering
  • Være felles talerør og informasjonskanal for medlemmene

Mer om Bygdeservice Fordeler av medlemskap