Finn ditt lokale foretak

 • Logg inn

Bygdeservice i Norge

Bygdeservice Norge omfatter i underkant av 50 bygdeserviceforetak, med en samlet omsetning på 250 millioner kroner i 2017. Oppdragsmengden og omsetningen blant eksisterende lag har økt jevnt siden starten på 90-tallet, og det blir stadig etablert nye lag.

Mange deltakerne i et bygdeservice er selvstendig næringsdrivende, mens selve bygdeserviceforetaket er registrert som et samvirkeforetak med begrenset ansvar. Bygdeserviceforetakets oppgave er i hovedsak å ta imot og formidle oppdrag, og koordinere arbeidet.

Til å forestå det daglige arbeidet med oppdragsformidling og administrasjon, har alle foretak en daglig leder.

 • Gjennom et samarbeid i bygdeservice kan vi ta på oss oppdrag som er for krevende for de minste entreprenørene fordi de ikke disponerer nok kompetanse eller utstyr.
 • Bygdeservice kan ta oppdrag som er for små for de større entreprenørene fordi deres utstyr eller kompetanse ikke kan utnyttes lønnsomt på oppdrag av denne størrelsen.
 • Tilgjengelighet
 • Pålitelige og kunnskapsrike medlemmer som kan arbeide selvstendig og som rår over et bredt spekter av utstyr.
 • Arbeidet utføres av folk fra stedet. Disse har stor lokalkunnskap, noe som gir lave transportkostnader, stor fleksibilitet og minimal administrasjon

Aktuelt

22.01.2019 - Landssamling 2019

31.08.2018 - Tydal Bygdeservice søker daglig leder

19.01.2018 - Landssamling 2018

14.09.2017 - Regionmøter

13.03.2017 - Helseforsikring


 • Bygganlegg
 • Grontanlegg
 • Skogutmark
 • Snorydding
 • Vaktmester
 • Vikartjenester