Finn ditt lokale foretak

  • Logg inn

Bygdeservice i Norge

Bygdeservice Norge omfatter i overkant av 50 bygdeserviceforetak, med en samlet omsetning på 250 millioner kroner i 2015. Oppdragsmengden og omsetningen blant eksisterende lag har økt jevnt siden starten på 90-tallet, og det blir stadig etablert nye lag.

Alle deltakerne i et bygdeservice er selvstendig næringsdrivende bønder, mens selve bygdeserviceforetaket er registrert som et samvirkelag med begrenset ansvar. Bygdeserviceforetakets oppgave er i hovedsak å ta imot og formidle oppdrag, og koordinere arbeidet. Denne organiseringen kan på mange måter sammenlignes med en drosjesentral.

Til å forestå det daglige arbeidet med oppdragsformidling og administrasjon, har de fleste bygdeservice en daglig leder. Daglig leder er gjerne tilgjengelig på mobiltelefon, også utenom ordinær arbeidstid.

  • Gjennom et samarbeid i bygdeservice kan vi ta på oss oppdrag som er for krevende for de minste entreprenørene fordi de ikke disponerer nok kompetanse eller utstyr.
  • Bygdeservice kan ta oppdrag som er for små for de større entreprenørene fordi deres utstyr eller kompetanse ikke kan utnyttes lønnsomt på oppdrag av denne størrelsen.
  • Tilgjengelighet - ofte langt utover ordinær arbeidstid.
  • Oppdrag kan utføres på få timers varsel.
  • Billig og effektiv administrasjon gir rimelige priser.
  • Pålitelige og kunnskapsrike medlemmer som kan arbeide selvstendig og som rår over et bredt spekter av utstyr.
  • Arbeidet utføres av folk fra stedet. Disse har stor lokalkunnskap, noe som gir lave transportkostnader, stor fleksibilitet og minimal administrasjon