Finn ditt lokale foretak

  • Logg inn

Nettverkstjenester

Bygdeserviceforetak vokser fram over hele landet, og Bygdeservice Norge består av en fin blanding av erfarne, godt etablerte lag og lag som er helt i startfasen. De enkelte bygdeserviceforetakenes profil med hensyn til hvilke typer oppdrag man jobber mest med, er svært forskjellig. Det kan derfor ofte være like relevant å utveksle erfaringer med et bygdeserviceforetak i en helt annen kant av landet, som med "naboene".

Bygdeservice Norge tilbyr nettverkstjenester for medlemmer som du finner informasjon om i Informasjonsbasen. Dette er en tematisk oppbygd base hvor det blir lagt ut informasjon fra Bygdeservice Norge. Den krever pålogging mked godkjent brukernavn og passord.

Redaksjonen i Bygdeservice Norge ønsker å bistå aktivt med å legge tjenestene best mulig til rette i forhold til de behovene som finnes. Har du spørsmål, ønsker eller andre tilbakemeldinger, så ta kontakt.