Finn ditt lokale foretak

  • Logg inn

Om å starte bygdeservice

Som ekstra inntektskilde til landbruket er bygdeservice fleksibelt, innbringende, sosialt og ryddig. Selv om enkelte deler av landet begynner å få bra dekning av bygdeserviceforetak, ligger markedet åpent for dyktige, allsidige og praktiske gårdbrukere.

Ønsker du mer informasjon om bygdeservice, eller ønsker du å starte opp bygdeservice der du bor? Boka

pdf"Etablering av bygdeservice. Hva, hvorfor og hvordan"

ble ferdigstilt sommeren 2011 og kan lastes ned gratis ved å klikke på tittelen. Boka er skrevet for de som ønsker å finne ut om mer om hva bygdeservice er og om det kan være noe for dem. Boka tar også for seg etablering av bygdeserviceforetak trinn for trinn og hvordan bygdeserviceforetak drives. Boka er skrevet av Arild Løvik i Vingelen Utvikling, som var daglig leder i Bygdeservice Norge.

Bygdeservice Norge driver rådgiving og veiledning om oppstart av bygdeservice, og har vært involvert i oppstarten av de fleste bygdeserviceforetak i Norge. Vi har bl.a forslag til vedtekter og retningslinjer for bygdeservice. Vi kan også stille opp på møter o.l for å orientere om bygdeservice og gi råd og hjelp.

Alle bygdeservicelag i Bygdeservice Norge er samvirkeforetak SA (tidligere BA eller AL). Dette er foretak med begrenset økonomisk ansvar (som AS), men som skiller seg fra AS-formen bl.a ved at medlemmene også er foretakets brukere og eiere, og at formålet er brukernytte, ikke kapitalavkastning. SA har ikke samme krav til minimumskapital som AS og ett medlem har én stemme.

 

Kontakt oss gjerne!

Bygdeservice Norge

Hans-Kristian Berg

Tlf 99591225

e- post: