Finn ditt lokale foretak

 • Logg inn

Om Bygdeservice Norge


Bygdeservice Norge er en interesseorganisasjon for bygdeserviceforetakene i Norge, som ble stiftet 16. mars 2002.

Bygdeservice Norge har som formål å ivareta de næringsmessige, faglige og sosiale interessene til medlemmene gjennom å:

 • Legge til rette for faglig og sosial utvikling med blant annet en felles samling hvert år.
 • Samordne arbeid for felles mål
 • Gi råd og informasjon til, og være en støttespiller for:
 • Medlemmene
 • Foretak under etablering
 • Være felles talerør og informasjonskanal for medlemmene

Bygdeservice Norge arbeider bl.a med følgende saker:

 • HMS/ Internkontroll
 • Regnskapsløsninger
 • Forsikring
 • Internettsider og informasjon
 • Felles innkjøp
 • Uniformering/ profilering
 • Markedsføring
 • Medlemsinformasjon

I tillegg vil man naturligvis ta tak i andre saker som dukker opp.

Styret i Bygdeservice Norge består i 2018 av:

 • Paul Tore Barkved, leder (Strand bygdeservice)
 • Roger Farbu, styremdlem (Steinkjer By og bygdeservice)
 • Mari Enger, styremedlem (Siggdal og Modum Bygdeservice)
 • Se kontaktopplysninger for de enkelte styremedlemmene under Kontakt.

Bygdeservice Norge er medlem i Samvirkesenteret, Virke og Studieforbundet

Sekretariatet ligger på Mjølnerød gård i Halden og ledes av Hans-Kristian Berg.

Postadresse : Bygdeservice Norge, Mjølnerød gård, Enningdalsveien 691, 1765 Halden
Mobil : 995 91 225
E-post :
Bankkonto nummer til Bygdeservice Norge er 9656.25.23968. Organisasjonsnummer er NO 985 975 019.

I 2012 har bygdeservice eksistert i Norge i 20 år og organisasjonen Bygdeservice Norge fylte 10 år! Les Jubileumsberetning.

Aktuelt

31.08.2018 - Tydal Bygdeservice søker daglig leder

19.01.2018 - Landssamling 2018

14.09.2017 - Regionmøter

13.03.2017 - Helseforsikring

27.01.2017 - Påmelding Landssamling 2017


 • Bygganlegg
 • Grontanlegg
 • Skogutmark
 • Snorydding
 • Vaktmester
 • Vikartjenester