Finn ditt lokale foretak

  • Logg inn

Tjenester

Her er et utvalg av oppgaver som i dag kan utføres av norske bygdeservice. Variasjon i landet er stor. Kompetanse og utstyr varierer, og ikke alle kan ta alle typer oppdrag. Kontakt ditt lokale bygdeservice for detaljerte opplysninger.

Bygg og anlegg

Innenfor bygg og anlegg kan både nyoppsetting av enkle bygg, ombygging, reparasjon og vedlikehold for ulike oppdragsgivere være aktuelle oppgaver. Det kan dreie seg om riving, graving, sprenging, sveising, muring, snekring, maling, transport og rydding.

Snørydding

Snørydding og sandstrøing har lenge vært viktige inntektskilder for norske bønder, og for flere bygdeservice har dette utviklet seg til en sentral oppgave.

Vaktmestertjenester og hytteservice

Bygdeservice kan dekke tilsynsoppgaver for bedrifter eller kommunale anlegg og bygninger. Bygdeservice kan også kontaktes for å føre tilsyn med boliger og hytter når eierne er borte. Det kan f.eks være behov for rydding, snømåking, levering av ved, vasking og vedlikehold.

Vikartjenester

Bygdeservice kan i mange tilfeller stille opp som ekstraressurs ved arbeidstopper og sykefravær. Dette kan være i produksjon så vel som i administrasjon.

Skog og utmark

Skogsbilveger, skianlegg, turstier og kraftgater krever rydding og vedlikehold. Alt dette er velegnede oppgaver for bygdeservice. Rydding av kraftgater er i ferd med å bli en svært sentral oppgave for mange bygdeservice.

Grøntanlegg

Skjøtsel av jord og planter er en spesiell type anleggsvirksomhet, og dette er noe bønder kan. Mange bedrifter, kommuner, vegvesenet, boligbyggelag og andre har store grøntanlegg som krever stell og vedlikehold. Det kan nevnes parker, fritidsområder, idrettsanlegg, kirkegårder, rabatter og andre beplantninger. Etablering av nye grøntanlegg kan også være en aktuell oppgave, i tillegg til at private hageeiere kan få hjelp av bygdeservice.

Aktuelt

22.01.2019 - Landssamling 2019

31.08.2018 - Tydal Bygdeservice søker daglig leder

19.01.2018 - Landssamling 2018

14.09.2017 - Regionmøter

13.03.2017 - Helseforsikring


  • Bygganlegg
  • Grontanlegg
  • Skogutmark
  • Snorydding
  • Vaktmester
  • Vikartjenester