Slide One
Slide One
Slide Two
Slide Two
Slide Three
Slide Three
previous arrow
next arrow

Som ekstra inntektskilde til landbruket og andre selvstendige næringsdrivende er bygdeservice fleksibelt, innbringende, sosialt og ryddig. Selv om enkelte deler av landet begynner å få bra dekning av bygdeserviceforetak, ligger markedet åpent for dyktige, allsidige og praktiske gårdbrukere og andre selvstendige næringsdrivende i store deler av landet.

Ønsker du mer informasjon om bygdeservice, eller ønsker du å starte opp bygdeservice der du bor?

pdf"Etablering av bygdeservice. Hva, hvorfor og hvordan"

Boka ble ferdigstilt sommeren 2011 og er reditert i 2018. Den an lastes ned gratis ved å klikke på tittelen. Boka er skrevet for de som ønsker å finne ut om mer om hva bygdeservice er og om det kan være noe for dem. Boka tar også for seg etablering av bygdeserviceforetak trinn for trinn og hvordan bygdeserviceforetak drives.

Bygdeservice Norge driver rådgiving og veiledning om oppstart av bygdeservice, og har vært involvert i oppstarten av de fleste bygdeserviceforetak i Norge. Vi har bl.a forslag til vedtekter og retningslinjer for bygdeservice. Vi kan også stille opp på møter o.l for å orientere om bygdeservice og gi råd og hjelp.

Alle bygdeservicelag i Bygdeservice Norge er samvirkeforetak SA (tidligere BA eller AL). Dette er foretak med begrenset økonomisk ansvar (som AS), men som skiller seg fra AS-formen bl.a ved at medlemmene også er foretakets brukere og eiere, og at formålet er brukernytte, ikke kapitalavkastning. SA har ikke samme krav til minimumskapital som AS og ett medlem har én stemme.

Kontakt oss gjerne!

Hans-Kristian Berg
Tlf 99591225