Slide One
Slide One
Slide Two
Slide Two
Slide Three
Slide Three
previous arrow
next arrow

Bygdeservice Norge er en interesseorganisasjon for bygdeserviceforetakene i Norge, som ble stiftet 16. mars 2002.

Bygdeservice Norge har som formål å ivareta de næringsmessige, faglige og sosiale interessene til medlemmene gjennom å:

 • Legge til rette for faglig og sosial utvikling med blant annet en felles samling hvert år.
 • Samordne arbeid for felles mål
 • Gi råd og informasjon til, og være en støttespiller for:
 • Medlemmene
 • Foretak under etablering
 • Være felles talerør og informasjonskanal for medlemmene

Bygdeservice Norge arbeider bl.a med følgende saker:

 • HMS/ Internkontroll
 • Digital timeregistering
 • Forsikring
 • Internettsider og informasjon
 • Felles innkjøp
 • Profilering
 • Markedsføring
 • Medlemsinformasjon

I tillegg vil man naturligvis ta tak i andre saker som dukker opp.

Styret i Bygdeservice Norge består i 2019 av:

 • Paul Tore Barkve, leder (Strand Bygdeservice)
 • Mari Enger, nedleder (Sigdal og Modum Bygdeservice)
 • Anders Bø, styremedlem (Randaberg Bygdeservice)
 • Erik Kalstad, styremedlem (Bygdeservice Meldal)

Bygdeservice Norge er medlem i Samvirkesenteret og Virke.

Sekretariatet ligger på Mjølnerød gård i Halden og ledes av Hans-Kristian Berg.

Postadresse : Bygdeservice Norge, Mjølnerød gård, Enningdalsveien 691, 1765 Halden
Mobil : 995 91 225
E-post :  
Bankkonto: 9656.25.23968
Organisasjonsnummer: NO 985 975 019

Bygdeservice Norge ble etablert i 2002. 10 år etter at de første Bygdeserviceforetakene ble etablert i landet.

Last ned Jubileumsberetning